SAG: Højbjerg Torv

Højbjerg Torv

Ny dagligvarebutik

Bygherre har ønske om at etablere en dagligvarebutik i området. Der arbejdes desuden på at bibeholde frisørsalonen i området, ligesom der er et ønske om at etablere nye etageboliger oven på butik-ken, dog kun ud mod Rosenvangs Allé.
For at skabe mulighed for denne udvikling er det nødvendigt at nedrive den eksisterende bebyggelse, det vil sige enfamiliehuset på Rosenvangs Allé 245 samt etagebebyggelsen, garagerne og butikkerne på Rosenvangs Allé 247 og Oddervej 56-58.
Bebyggelsen, hvor butikken og cafeen Fru Lund ligger, og den gamle biografbygning, som huser Antroposofisk Kulturhus, er ikke en del af det nye lokal-planområde, og der er ikke planer om

05.04.2022
Orienteringsmøde på Diakonhøjskolen

19.01.2022
Fællesrådet besigtiger Højbjerg Torv med lokalplanlægger fra Aarhus Kommune.