SAG: Havneudvidelse

Havneudevidelse

Udvidelse af erhvervshavnen med ca. 100 ha

Aarhus Havn har bedt om tilladelse til at etablere en udvidelse på i alt ca. 100 ha., der bliver lagt uden på og i tilknytning til den eksisterende havn
ud i havet mod øst. Førend udvidelsen kan tillades skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Fællesrådet vil opdatere siden her når der indsendes høringsbidrag eller der er en relevant udvikling i sagen, når vi gøres bekendt hermed.

03.03.2022 
Fællesrådet indsender høringssvar.

02.02.2022
Fællesrådet deltager i foreningen Beskyt Aarhusbugten’s informations- og debatmøde på Helnan Marselis Hotel

31.01.2020
Indledende høring afsluttes.