SAG: Oddervej 75-79

Oddervej 75-79

SeniorFÆLLESSKABET/ Ny bebyggelse på Oddervej

Fællesrådet følger aktuelt sagen Oddervej 75-79 hvor en projektudvikler agter at etablere ældreboliger i en bebyggelse på tre etager, med udkørsel på Oddervej og vej adgang via fælleshus til Solbrinken

Fællesrådet vil opdatere siden her når der indsendes høringsbidrag eller der er en relevant udvikling i sagen, når vi gøres bekendt hermed.