Referat FU møde 14.01.2022

14.01.2022

Deltagere:

Hans Skou (HS)
Metin Lindved Aydin (MLA)
Søren Wichmann Mathisen (SWM)
Carl Aage Grosen (CAG)
Ditte Nielsen (DN)
Peter Hebroe (PH)
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT)

Dagsorden:

 1. Siden sidst og præsentation af Ditte

FU medlemmerne præsenterede sig indledningsvist for Ditte.
Ditte er 35 år, og har boet 8 år i udlandet og har arbejdet med software til finans- og den juridiske sektor. Ditte bor på Rundhøj og sidder i ejerforeningens bestyrelse.

 1. Løbende sager

Rema 1000 + Højbjerg torv.
Projektet har en vanskelig trafiksituation, hvilket fællesrådet har meddelt både planafdelingen og bygherren. Der er en god dialog med kommunen og FU ønsker at bidrage i planlægningsprocessen.

Ældreboliger på Oddervej 75-79
Projektet er trafikalt udfordret. 29 ældreboliger får adgang til Oddervej og via fælleshus til Solbrinken. Svinget overfor Jyske Bank er problematisk fordi cyklisterne har høj fart lige der.
Der skal nedrives en bevaringsværdig bygning.
SWM og MA har været i dialog med de umiddelbare naboer, og SWM desuden med bygherre/projektudvikler og kommunen.

Havneudvidelsen – Høring i foråret
Høringen ligger i 8 uger fra 6. januar til 3. marts.
FU agter at indsende et høringssvar.
NBT udarbejdet sammen med SWM et høringssvar som drøftes på næste FU møde.
HS orienterede om at havneudvidelsen er forceret af behovet for udbygningen af rensningsanlægget (som kun kan finde plads på den nye havn) kun samt lystbådehavnen.

Kongelunden – Status
HS orienterede kort om at et antal internationale konsortier er indbudt til at komme med et bud på stadionprojektet.
HS anbefaler at projektdirektør Alvaro Arriagada besøger os og holder et oplæg. SWM foreslår at arkitekt Line Willacy kunne bidrage som altrernativ.

Oddervej – butikscenter og boliger
SWM og MA har mødtes med bygherren og redegjorde for det fremsendte projekt, erhvervsbyggeri og boliger.
Vi sender en skrivelse til bygherren om FU’s stilling. Rundsendes til FU inden ekspedition.

 1. Nordea
  CAG orienterede om status på kontoen – vi har fortsat ikke adgang til kontoen, Egon (vores gl. kasserer) hjælper os indtil det er på plads. Der skal givetvis en vedtægtsændring til førend vi er i hus.

CAG fremsender erklæring til alle i FU.

Pt. Er bestyrelsens roller som fremgår herunder:

Hans Skou (HS), næstformand
Metin Lindved Aydin (MLA), sekretær
Søren Wichmann Mathisen (SWM), formand
Carl Aage Grosen (CAG), kasserer
Ditte Nielsen (DN), bestyrelsesmedlem, indsuppleret
Peter Hebroe (PH), bestyrelsesmedlem
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT), bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at CAG kan disponere over kontoen.

 1. Hjemmesiden
  Vi overgår til et WordPress CMS og flytter domænet til en af ONE.com’s navneservere.
  MLA og DN samarbejder om en ny hjemmeside, og udarbejder et forslag til et

CAG anbefaler Frederiksberg fællesråds hjemmeside som inspiration for en ny hjemmeside.

Kort – udstrækning over fællesrådets udstrækning og medlemsliste lægges på hjemmesiden.

 1. evt.
  Næste møder:

Tirsdage 1./2. kl.16:00-17:30 på Lyseng Idrætscenter

PH vil gerne udtræde af FU og foreslår at Anni Villadsen, som sidder i Alboas organisationsbestyrelse, indtræder i stedet for ham. Hun bor på Rundhøj og er engageret i beboerdemokratiet.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *