Indlæg af Admin

Søg støtte til dit projekt

Holme, Højbjerg, Skåde Fællesråd er sat i verden for at bidrage ind i et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere, herunder skabe dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger der vedrører lokalområdets udvikling. Det der er godt for området, det er Fællesrådet interesseret i at fremme, og i den forbindelse har forretningsudvalget besluttet at […]

Referat af FU møde 31.01.2023

Deltagere:Søren Wichmann Matthiessen (SWM)Metin Lindved Aydin (MLA) (ref.)Allan Moeslund (AM)Hans Skou (HS) (afbud)Ditte Nielsen (DN)Niels Bjerregaard Thomsen (NBT)Annie Villandsen (AV) Løbende sager: 1.a. Kongelunden (SWM+MLA)Området skal fredeliggøres, men der er sent i projektet kommet 2000 P-pladser ind i projektet som er nye. Beboerne er meget oprørte over dette.De trafikale forhold er udfordrede både under anlæg […]

INVITATION TIL BORGERNES OG POLITIKERNES KONFERENCE

BORGERNES OG POLITIKERNES KONFERENCE
TIRSDAG 17. JANUAR 2023 KL. 19-22
RÅDHUSSALEN, AARHUS RÅDHUS

Aarhus som grøn, blå og bæredygtig by:
Hvilken by og bugt ønsker vi?
Hvordan passer havnen ind i de visioner?

Vi er en række organisationer, som ønsker et nyt udgangspunkt for drøftelsen af planerne om en udvidelse af Aarhus Havn. Kommunen har afholdt to konferencer, hvor sagens emner er belyst hovedsageligt ud fra havnens verden. Vi inviterer nu til en visionskonference, hvor byen, borgerne og politikerne er i fokus.

Hvorfor har vi brug for en konference mere?
Vi ønsker at sagen bliver grundigt og tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes en beslutning, og mener at en byrådsbeslutning på nuværende tidspunkt ikke hviler på et solidt og legitimt vidensgrundlag:

  1. Den negative påvirkning af klimaet er ikke tilstrækkeligt belyst
  2. Skaderne på havmiljøet er sandsynligvis langt større end de foreløbige analyser viser
  3. Havneudvidelsen vil for altid reducere byens herlighedsværdi og attraktivitet
  4. De økonomiske analyser bag havneudvidelsen er mangelfulde
  5. Den demokratiske proces indtil videre har ikke givet så stor en beslutning demokratisk legitimitet

  Vi vil på konferencen kaste et kritisk blik på disse fem temaer via faglige oplæg og samtidig opfordre Byrådet til at udsætte den endelige beslutning til det hele er tilstrækkeligt og ordentligt oplyst.

  Vi ønsker på konferencen en direkte dialog mellem befolkningen og politikerne i en sag, der så afgørende vil påvirke hele Aarhus’ fremtid på alle vigtige parametre – og der vil være paneldebat mellem partierne.

  Endelig insisterer vi på at skærpe dagsordenen om de meget alvorlige globale klima- og biodiversitetskriser, som er presserende. Vi skal lokalt skabe radikale ændringer og tage visionære beslutninger nu! Derfor vil vi også præsentere mulighederne i at gentænke processen på en demokratisk visionær måde.

  Vi bakker op om en velfungerende Aarhus Havn, men vi ser projektet ud fra en bred vifte af perspektiver og ønsker at lade fælles værdier og visioner for byen og bugten styre, hvordan havnens udvikling skal ske.

  Det endelige program offentliggøres i god tid inden på bl.a. www.beskytaarhusbugten.nu

  Deltagelse kræver ikke tilmelding.

  Vi glæder os til at se dig i Rådhushallen 

  Bedste hilsener

  Foreningen Beskyt Aarhusbugten ∞ Foreningen Det fælles Bedste ∞ Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer ∞ Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund ∞ Den Grønne Ungdomsbevægelse i Aarhus ∞ Doughnut-gruppen Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd ∞ Midtbyens Fællesråd ∞ Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  Referat FU møde 08.11.2022

  Deltagere:Søren Wichmann MatthiessenMetin Lindved Aydin (ref.)Allan MoeslundHans Skou (afbud)Ditte Nielsen (afbud)Niels Bjerregaard Thomsen (afbud)Annie Villandsen (afbud) Løbende sager 1. Højbjerg torv  Ligger stille efter oplysning fra forvaltningen, bolden ligger hos bygherren. 2. Oddervej 84 Sagen ligger hos bygherren. Fællesrådet er inviteret til møde i slutningen af november til projektgennemgang (skitseprojekt). 3. Oddervej 75-79 Lokalplanen er […]

  Referat FU møde 15.03.2022

  15.03.2022

  Hans Skou (HS)

  Metin Lindved Aydin (MLA) AFBUD

  Søren Wichmann Matthiessen (SWM)

  Carl Aage Grosen (CAG)

  Ditte Nielsen (DN)

  Peter Hebroe (PH)

  Niels Bjerregaard Thomsen (NBT), AFBUD

  Annie Villandsen (AV)

  Referat

  1. Løbende Sager

  Oddervej 82-84 – SWM har skrevet et brev til bygherrer om at de gerne må bygge, men de skal holde sig inden for de aftalte rammer. Visualiseringen stemmer ikke overens med projektbeskrivelsen.

  Kongelunden – Det er blevet besluttet at vi ikke melder os til at være en del af nabogruppen, hvilket SWM har meldt til sekretariat. Hans Jørgen Petersen fra Kongelundens grønne venner, deltager på vegne af nabogruppen og melder tilbage til fællesrådet.

  Højbjerg Torv Rema 1000 – Vi har været inde i processen meget tidligt og afventer stadig lokalplanen. Det står lidt stille pt., men der kommer en for-høring i form af et borgermøde, som vi afventer dato for. Vi har ytret bekymring om de store trafikale problemer, vi vil opleve i lokalsamfundet, hvis projektet sker.  

  Seniorbofællesskab på Oddervej 75-79 – SWM mener at det kommer, vi er allerede i god dialog med Bygherrer og solbrinken. Mobilitet og veje, kommer ud og ser stedet med SWM, så vi kan vise dem lokationen og tale om trafikale problemer.  

  Havneudvidelsen – SWM har lavet et høringssvar 1163 sendt til Teknik og miljø inden deadline og blevet publiceret på HHS8270.dk. SWM foreslår om vi skal indsende et debatindlæg omkring havneudvidelsen og lægge fokus på logistikken og virksomhedsoptimering, så man udnytter pladsen. Eventuelt kan det flyttes til Grenå, da havnen i Aarhus alligevel ikke er dyb nok i forhold til de store fragtskibe.

  2. Repræsentantskabsmødet

  Vi skal have fundet en dirigent til repræsentantskabsmødet, HS har fået ansvaret til at finde en. SWM forbereder præsentation indeholdende formandsberetning, referat fra sidste års repræsentantskabsmøde, regnskab, budget og lign. Vejbump fra sidste møde (Mødet har dog ikke været holdt i mobilitet og veje under Teknik og miljø. Referat, budget og regnskab skal skrives under af dirigenten og sendes til Nordea. På valg: MLA, PH, HS og CAG. HS og MLA ønsker genvalg, AV overtager for PH. Der skal yderligere vælges 2 suppleanter.

  3. Hvad er fællesrådets holdning til dagligvareforretninger?

  Pt er der 5 indenfor 1,2 km radius. Der planlægges høring om en ny på Højbjerg Torv og forslaget til udvikling af Oddervej 82-84 indeholder også en dagligvarebutik, og der er det en forudsætning for projektet. FU’s holdning er, at vi gerne vil støtte små lokale niche butikker, men der behøves ikke flere dagligvareforretninger i området, da bekymringen går på de trafikale problemer det vil give på Oddervej og i krydset ved Højbjerg Torv, samt om de på et tidspunkt udkonkurrere hinanden, så vi ender med tomme bygninger som ikke kan udlejes/sælges.  

  4. Evt.

  Forberede drøftelse om inddragelse til næste møde.

  Kom med den bedste idé til fællesrådets nye logo og vind 2.500 kroner

  Fællesrådet skal have nyt logo og udskriver derfor en åben konkurrence om design af et logo der kan favne Holme, Højbjerg og Skådes unikke særkender og tydeliget signalere områdets identitet.Vores område er bl.a. kendetegnet ved bugten, skoven, nærheden til det åbne land, etageejendomme, rækkehus- og parcelhuskvarterer, erhvervsområdet mod syd samt et stærkt idræts- og foreningsliv. […]

  Referat FU møde 01.02.2022

  01.02.2022 Hans Skou (HS), AFBUDMetin Lindved Aydin (MLA)Søren Wichmann Mathisen (SWM)Carl Aage Grosen (CAG)Ditte Nielsen (DN)Peter Hebroe (PH)Niels Bjerregaard Thomsen (NBT) Referat Diskussion af og beslutning om avis og IpadFormanden får et avisabonnement til en avis med lokalstof med henblik på at kunne følge sager af lokal relevans. Fællesrådet køber en Ipad til intern brug. […]