Indlæg af Admin

Referat FU møde 08.11.2022

Deltagere:Søren Wichmann MatthiessenMetin Lindved Aydin (ref.)Allan MoeslundHans Skou (afbud)Ditte Nielsen (afbud)Niels Bjerregaard Thomsen (afbud)Annie Villandsen (afbud) Løbende sager 1. Højbjerg torv  Ligger stille efter oplysning fra forvaltningen, bolden ligger hos bygherren. 2. Oddervej 84 Sagen ligger hos bygherren. Fællesrådet er inviteret til møde i slutningen af november til projektgennemgang (skitseprojekt). 3. Oddervej 75-79 Lokalplanen er […]

Referat FU møde 15.03.2022

15.03.2022

Hans Skou (HS)

Metin Lindved Aydin (MLA) AFBUD

Søren Wichmann Matthiessen (SWM)

Carl Aage Grosen (CAG)

Ditte Nielsen (DN)

Peter Hebroe (PH)

Niels Bjerregaard Thomsen (NBT), AFBUD

Annie Villandsen (AV)

Referat

1. Løbende Sager

Oddervej 82-84 – SWM har skrevet et brev til bygherrer om at de gerne må bygge, men de skal holde sig inden for de aftalte rammer. Visualiseringen stemmer ikke overens med projektbeskrivelsen.

Kongelunden – Det er blevet besluttet at vi ikke melder os til at være en del af nabogruppen, hvilket SWM har meldt til sekretariat. Hans Jørgen Petersen fra Kongelundens grønne venner, deltager på vegne af nabogruppen og melder tilbage til fællesrådet.

Højbjerg Torv Rema 1000 – Vi har været inde i processen meget tidligt og afventer stadig lokalplanen. Det står lidt stille pt., men der kommer en for-høring i form af et borgermøde, som vi afventer dato for. Vi har ytret bekymring om de store trafikale problemer, vi vil opleve i lokalsamfundet, hvis projektet sker.  

Seniorbofællesskab på Oddervej 75-79 – SWM mener at det kommer, vi er allerede i god dialog med Bygherrer og solbrinken. Mobilitet og veje, kommer ud og ser stedet med SWM, så vi kan vise dem lokationen og tale om trafikale problemer.  

Havneudvidelsen – SWM har lavet et høringssvar 1163 sendt til Teknik og miljø inden deadline og blevet publiceret på HHS8270.dk. SWM foreslår om vi skal indsende et debatindlæg omkring havneudvidelsen og lægge fokus på logistikken og virksomhedsoptimering, så man udnytter pladsen. Eventuelt kan det flyttes til Grenå, da havnen i Aarhus alligevel ikke er dyb nok i forhold til de store fragtskibe.

2. Repræsentantskabsmødet

Vi skal have fundet en dirigent til repræsentantskabsmødet, HS har fået ansvaret til at finde en. SWM forbereder præsentation indeholdende formandsberetning, referat fra sidste års repræsentantskabsmøde, regnskab, budget og lign. Vejbump fra sidste møde (Mødet har dog ikke været holdt i mobilitet og veje under Teknik og miljø. Referat, budget og regnskab skal skrives under af dirigenten og sendes til Nordea. På valg: MLA, PH, HS og CAG. HS og MLA ønsker genvalg, AV overtager for PH. Der skal yderligere vælges 2 suppleanter.

3. Hvad er fællesrådets holdning til dagligvareforretninger?

Pt er der 5 indenfor 1,2 km radius. Der planlægges høring om en ny på Højbjerg Torv og forslaget til udvikling af Oddervej 82-84 indeholder også en dagligvarebutik, og der er det en forudsætning for projektet. FU’s holdning er, at vi gerne vil støtte små lokale niche butikker, men der behøves ikke flere dagligvareforretninger i området, da bekymringen går på de trafikale problemer det vil give på Oddervej og i krydset ved Højbjerg Torv, samt om de på et tidspunkt udkonkurrere hinanden, så vi ender med tomme bygninger som ikke kan udlejes/sælges.  

4. Evt.

Forberede drøftelse om inddragelse til næste møde.

Kom med den bedste idé til fællesrådets nye logo og vind 2.500 kroner

Fællesrådet skal have nyt logo og udskriver derfor en åben konkurrence om design af et logo der kan favne Holme, Højbjerg og Skådes unikke særkender og tydeliget signalere områdets identitet.Vores område er bl.a. kendetegnet ved bugten, skoven, nærheden til det åbne land, etageejendomme, rækkehus- og parcelhuskvarterer, erhvervsområdet mod syd samt et stærkt idræts- og foreningsliv. […]

Referat FU møde 01.02.2022

01.02.2022 Hans Skou (HS), AFBUDMetin Lindved Aydin (MLA)Søren Wichmann Mathisen (SWM)Carl Aage Grosen (CAG)Ditte Nielsen (DN)Peter Hebroe (PH)Niels Bjerregaard Thomsen (NBT) Referat Diskussion af og beslutning om avis og IpadFormanden får et avisabonnement til en avis med lokalstof med henblik på at kunne følge sager af lokal relevans. Fællesrådet køber en Ipad til intern brug. […]

SeniorFÆLLESSKABET/ ny bebyggelse på Oddervej 75-79

Lokalplansag vedr. etablering af ældreboligfællesskab på Oddervej 75-79 er igangsat ved Aarhus Kommune. Fællesrådets forretningsudvalg agter at følge sagen og bidrage i høringsprocessen når lokalplanen foreligger i forslag fra magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Skitseforslaget kan ses her.

Ny hjemmeside i luften

Så er den nye hjemmeside i luften, og den gamle definitivt stedt til hvile! Den nye hjemmeside er endnu i udviklingsfasen og det indebærer at du vil kunne opleve, at der er indhold som endnu ikke er at finde på siden. Vi forventer at være helt oppe at køre inden udgangen af januar måned. Er […]

Referat FU møde 14.01.2022

14.01.2022 Deltagere: Hans Skou (HS)Metin Lindved Aydin (MLA)Søren Wichmann Mathisen (SWM)Carl Aage Grosen (CAG)Ditte Nielsen (DN)Peter Hebroe (PH)Niels Bjerregaard Thomsen (NBT) Dagsorden: Siden sidst og præsentation af Ditte FU medlemmerne præsenterede sig indledningsvist for Ditte.Ditte er 35 år, og har boet 8 år i udlandet og har arbejdet med software til finans- og den juridiske […]