Deltagere:
Karen Yde / Stavtrup Fællesråd
Karen Balling / Kolt-Hasselager Fællesråd
Jette Kaa
Allan Moeslund
Søren Wichmann Matthiesen
Niels Thomsen
Metin Lindved Aydin, referent

1) Præsentations runde
FU præsenterede og gæsterne præsenterede sig.

2) Stavtrup Fællesråd
Fungerer som paraplyforening.
Har personlige medlemskaber, erhverv og foreninger. Har differentieret kontingent efter virksomhedernes størrelser.
Fællesrådet kobler sig på arbejdsgrupper og foreninger som allerede er eksisterende.
I andre situationer opstår der idéer til arbejdsgrupper i fællesrådet.
”Stavtrup mødes” – en halv time hvor borgerne kan mødes med fællesrådet, har mange deltagere – formentlig pga. muligheden for inddragelse.
Fællesrådet bidrager med lokaler til foreningerne og arbejdsgrupperne.
Bruger skolen, sognegård og Folkehus som mødested.
Har aftale med COOP og REMA om opslag (om Stavtrup mødes bl.a.)
Udsender nyhedsbreve (kommunikationsgruppen består af 6 personer hvoraf kun 2 er medlemmer af fællesrådets forretningsudvalg).
Aktiviteter som igangsættes af foreninger understøttes af fællesrådet – med penge/organisation.
(Trafik-, ro-, tryg-, fonds-, kommunikations-, lokalhistorie-, biodiversitetsgruppe)
Branding af Stavtrup (med T-shirts o.a.)
Arbejder på at udvikle en helhedsplan for området.

Top 3 indsatser.
– Stavtrup mødes
– At starte fra bunden (ryste posen, at lave de dybe tallerkener selv)
– Arbejde omkring et projekt (mange arbejdsgrupper er udsprunget af det samlende projekt)

3) Kolt-Hasselager Fællesråd
Optager foreninger (375,-), erhverv (375,-) og husstandsmedlem (175,-)
Har stigende udgifter til arkiv.
Som medlem får man et nyhedsbrev (ca. hver 2. måned) og indflydelse.
Kommunikationen er den store udfordring.
Ca. 90 medlemmer.
Kolt-Hasselager har udarbejdet ”Vision 2.0” – fællesrådets røde tråd, en tryksag med målsætninger og tanker for området.
Er blevet til på baggrund af en swat analyse som summerer områdets ønsker – udspringer af et stort borgermøde hvor der på workshop facon indsamles idéer.
Har en infoskærm på bytorvet hvor der kommunikeres fra foreningerne. Koster 110.000 i anlæg, ca. 10.000 i årlig drift. Det er tanken at foreningerne skal bidrage økonomisk.
Sogneanalyse – menighedsrådet kan levere. Dokumenterer demografien og ”svingdørs bosætning”.
Fællesskabsdag (en lørdag) med folkeskolen.
Alle medlemmer kan få deres aktiviteter ind på hjemmesiden.
Blander sig i medierne.
Har udarbejdet husstandsomdelt folder.
Holder møder med foreningerne, binder foreninger sammen og skaber nye begivenheder.
Har et oversigtskort med igangværende projekter til at visualisere aktiviteten. Det visuelle kan aktivere.
Tror på flere medier (Facebook, hjemmeside, infoskærm, husstandsomdelinger).
Adhoc organisering i Kolt-Hasselager.
Har T-shirts – danner fællesskab.
Nej-hatten: Der er en kræve-mentalitet derude.
Fællesrådet kan f.eks. koble sig på en megatrend omkring biodiversitet, miljø, klima. Der er god energi i alle de grønne områder.

Top 3 indsatser
– VISIONSHÆFTE (målsætninger, vision)
– Fokus på fællesrådets synlighed (kommunikation)
– Sager der samler