Referat FU møde 20.09.2023

Forretningsudvalgsmøde 20.09.2023
Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd

Deltagere:
Allan Moeslund (AM)
Niels B. Thomsen (NBT)
Bodil Burian (BB) (suppl)
Metin Lindved Aydin (MLA), referent
Søren Wichmann Matthiessen (SWM)

Afbud:
Hans Skou (HS)
Annie Villadsen (AV)
Jette Kaae (JK)

Referat
1. Konstituering af bestyrelsen
Søren Wichmann Mathiesen er valgt formand på rep. Møde.
Metin Lindved Aydin, sekretær
Niels B. Thomsen, kasserer
Næstformandsposten er ikke konstitueret, udsat til næste møde.

2. Løbende sager
2.1. Status på lokalplan 1163, hvad sker der nu?
MA har været til møde med ”havnegruppen”.
Der mangler penge til at betale for miljøristens arbejde i forbindelse med VVM og lokalplan klagesagen hos planklagenævnet som ”Foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark” har anlagt.
FU har besluttet at støtte foreningen som er medlem af fællesrådet.
2.2. Rewater
SWM har været til møde hos Aarhus Vand og den gl. direktør Lars Schrøder sammen med tre andre fællesråd. Der var en del bemærkninger til arkitekturen og dimensionerne på anlægget. Aarhus Vand overvejer hvad som kan gøres – angiveligt undersøges om det er muligt at nedgrave.
Vores område er meget udfordret af den transport der er forbundet med alle de store anlægsprojekter i det sydlige Aarhus.
Rewater vil med nogen sandsynlighed blive placeret mellem lystbådehavnen og en havneudvidelse.
2.3. Kongelunden
HS er fællesrådets tovholder. Udsat til næste møde.
2.4. Marselistunnel
Det er fællesrådet er bekymret for at trafikken kommer til at sande til i byggeperioden. Tunnelen bliver gravet i stedet for en boring. 5-10 års sigte.
2.5. Lokalplan x133 – Højbjerg Torv – status
SWM skulle have været til møde i Blixen, men blev forhindret gr. sygdom.
Projektet har haft en lang historie, og er nu kommet i modvind pga. gulstensbygningens bevaringsværdi. Centrumbygningen er blevet SAVE registreret.
2.6. Rundhøj Torv
AM er tovholder og medvirker i følgegruppen. P-kælderen bliver nedlagt og der bliver etableret et P-anlæg som en kvartcirkel med omdrejningspunkt ud for indgangen til Netto.
2.7. Trafikken i området
17 områder er udpeget som 40 km zone i kommunen. Rosenvangs Allé er en af dem. Der bliver lavet LED skærme m.v. for at signalere fartbegrænsningen.
Der vil muligvis komme udfordringer med at folk søger andre veje gr. 50 km begrænsning på Grumstolsvej og 60 km begrænsning på Oddervej.
NBT kontakter Harry (trafikforsker) vedr. trafiksituationen i Aarhus Syd.
2.8. BRT projektet Ringvej Syd
SWM har deltaget i workshop om den nye BRT linje – det er et kæmpe projekt hvor der skal etableres selvstændige busbaner. Kommer til at erstattet linje 6A, forbinder Højbjerg med Skejby.
2.9. Nye Naturlandskaber syd for Aarhus
Arealerne syd for Moesgaard Allé (ved golfbanen) skal få lov til at springe i skov og rewildes (ikke store græssere).
3. Økonomi
3.1. Hvad kan vi bruge penge til?
Punktet er til dels diskuteret under pkt. 2.1.
NBT undersøger abonnementsforhold vedr. Skåde, Højbjerg, Holme nyhedsbrev.
4. Udvikling i Fællesrådets arbejde
4.1. Bestyrelsen for Aarhus’ Fællesråd
SWM er indvalgt i bestyrelsen for Aarhus’ Fællesråd. Er aktuelt involveret i arbejde om en ny samarbejdsaftale mellem kommune og fællesråd.
AM har lavet et koncept som SWM har taget med ind i maskinrummet.
5. Plan for kommende møder
Fremover første torsdag i måneden excl. oktober. SWM laver indkaldelser et år frem 20:00-22:00.
6. Evt.
NBT får adgang til hjemmeside og tager styring sammen med JK

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *