Søg støtte til dit projekt

Holme, Højbjerg, Skåde Fællesråd er sat i verden for at bidrage ind i et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere, herunder skabe dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger der vedrører lokalområdets udvikling.

Det der er godt for området, det er Fællesrådet interesseret i at fremme, og i den forbindelse har forretningsudvalget besluttet at uddele midler til projekter som kommer lokalområdet til glæde og gavn.

Skal dit barns institution have en ny sandkasse, mangler idrætsforeningen en forbedring af de fysiske rammer, eller trænger grundejerforeningen til at der plantes nye buske på fællesarealerne eller lignende, så kan der søges om et tilskud fra Fællesrådet hertil.

I udgangspunktet bevilliges der beløb i størrelsesordenen 1.000-5.000 kr.

Der er intet formkrav til ansøgningen, og projektet skal blot beskrives i ord og billeder så forretningsudvalget kan se hvordan lokalområdet beriges af det konkrete projekt. Ansøgerne skal søge på egne vegne og være medlem af Fællesrådet. Anfør kontonummer (ikke privatkonto) på ansøger i ansøgningen.

Ansøgninger behandles ved førstkommende FU møde og ved imødekommelse udbetales der løbende.

Send ansøgning til kasserer@hhs8270.dk