Søg støtte til dit projekt

Holme, Højbjerg, Skåde Fællesråd er sat i verden for at bidrage ind i et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere, herunder skabe dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger der vedrører lokalområdets udvikling.

Det der er godt for området, det er Fællesrådet interesseret i at fremme, og i den forbindelse har forretningsudvalget besluttet at uddele midler til projekter som kommer lokalområdet til glæde og gavn.

Skal dit barns institution have en ny sandkasse, mangler idrætsforeningen en forbedring af de fysiske rammer, eller trænger grundejerforeningen til at der plantes nye buske på fællesarealerne eller lignende, så kan der søges om et tilskud fra Fællesrådet hertil.

I udgangspunktet bevilliges der beløb i størrelsesordenen 1.000-5.000 kr.

Der er intet formkrav til ansøgningen, og projektet skal blot beskrives i ord og billeder så forretningsudvalget kan se hvordan lokalområdet beriges af det konkrete projekt. Ansøgerne skal søge på egne vegne og være medlem af Fællesrådet. Anfør kontonummer (ikke privatkonto) på ansøger i ansøgningen.

Ansøgninger behandles ved førstkommende FU møde og ved imødekommelse udbetales der løbende.

Send ansøgning til kasserer@hhs8270.dk

Kom med den bedste idé til fællesrådets nye logo og vind 2.500 kroner

Fællesrådet skal have nyt logo og udskriver derfor en åben konkurrence om design af et logo der kan favne Holme, Højbjerg og Skådes unikke særkender og tydeliget signalere områdets identitet.Vores område er bl.a. kendetegnet ved bugten, skoven, nærheden til det åbne land, etageejendomme, rækkehus- og parcelhuskvarterer, erhvervsområdet mod syd samt et stærkt idræts- og foreningsliv.

Hvis du kan forene noget af det i et logo, så er du måske den heldige vinder af 2.500,-

Send dit forslag til formand@hhs8270.dk inden d. 14. marts 2022

Vinderen vil blive offentliggjort på repræsentantskabsmødet d. 24. marts 2022. Vinderen får direkte besked.

… og det behøver ikke være et knivskarpt trykkeklart design: hvis du har en god idé som blot skal tegnes pænt op, så fixer vi det.

Ny hjemmeside i luften

Så er den nye hjemmeside i luften, og den gamle definitivt stedt til hvile! Den nye hjemmeside er endnu i udviklingsfasen og det indebærer at du vil kunne opleve, at der er indhold som endnu ikke er at finde på siden. Vi forventer at være helt oppe at køre inden udgangen af januar måned.

Er der indhold som du gerne ser bragt på hjemmesiden så giv os en melding herom.