Referat FU møde 08.11.2022


Deltagere:
Søren Wichmann Matthiessen
Metin Lindved Aydin (ref.)
Allan Moeslund
Hans Skou (afbud)
Ditte Nielsen (afbud)
Niels Bjerregaard Thomsen (afbud)
Annie Villandsen (afbud)

Løbende sager

1. Højbjerg torv 
Ligger stille efter oplysning fra forvaltningen, bolden ligger hos bygherren.

2. Oddervej 84
Sagen ligger hos bygherren. Fællesrådet er inviteret til møde i slutningen af november til projektgennemgang (skitseprojekt).

3. Oddervej 75-79
Lokalplanen er sendt i teknisk udvalg og behandles her.

4. Rundhøj Torv
Allan har deltaget i nogle møder med kommunen og der ser ud til endelig at være skred i sagen. Der er et ønske om et beboerhus i området, et oplagt projekt for fællesrådet. Sættes på næste dagsorden.

5. Kongelunden
Hans Skou repræsenterer fællesrådet.

6. Marselistunnelen
Der bliver lavet 4 spor under jord og 2 spor over. Sporene under jord skal især håndtere den tunge trafik fra Aarhus Havn.

7. Havneudvidelsen
Borgerkonference nr. 2 afholdtes 7/11 – var betydeligt bedre arrangeret end den første konference. Fællesrådets holdning er, som udtrykt på konferencen, at lokalplan 1163 ikke er i fællesrådets interesse.

8. LYS1
Styregruppemødet i november er netop blevet aflyst.

9. Skovbrugerrådet
Udsættes til næste møde.

10. Legitimitet og markedsføring af fællesrådet
Åben drøftelse om format og italesættelse af fællesrådets. Kontakt til virksomheder o.a. om medlemskab. Privatmedlemskaber til en lavere pris. Dialog med kommunen om sekretariatsbistand. Uddelegering af arbejdsopgaver i udvalg.

Økonomi
Udsættes til næste møde.

Eventuelt

Fællesrådsseminar kan evt. afholdes i april/maj.

Næste møder
31.01.2022 kl.18:00-20:00 i Lyseng Idrætscenter
28.02.2022 kl.18:00-20:00 i Lyseng Idrætscenter
31.03.2022 kl.19:00-21:00, repræsentantskabsmøde. Ditte kontakter Diakonhøjskolen.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *