Referat FU møde 15.03.2022

15.03.2022

Hans Skou (HS)

Metin Lindved Aydin (MLA) AFBUD

Søren Wichmann Matthiessen (SWM)

Carl Aage Grosen (CAG)

Ditte Nielsen (DN)

Peter Hebroe (PH)

Niels Bjerregaard Thomsen (NBT), AFBUD

Annie Villandsen (AV)

Referat

1. Løbende Sager

Oddervej 82-84 – SWM har skrevet et brev til bygherrer om at de gerne må bygge, men de skal holde sig inden for de aftalte rammer. Visualiseringen stemmer ikke overens med projektbeskrivelsen.

Kongelunden – Det er blevet besluttet at vi ikke melder os til at være en del af nabogruppen, hvilket SWM har meldt til sekretariat. Hans Jørgen Petersen fra Kongelundens grønne venner, deltager på vegne af nabogruppen og melder tilbage til fællesrådet.

Højbjerg Torv Rema 1000 – Vi har været inde i processen meget tidligt og afventer stadig lokalplanen. Det står lidt stille pt., men der kommer en for-høring i form af et borgermøde, som vi afventer dato for. Vi har ytret bekymring om de store trafikale problemer, vi vil opleve i lokalsamfundet, hvis projektet sker.  

Seniorbofællesskab på Oddervej 75-79 – SWM mener at det kommer, vi er allerede i god dialog med Bygherrer og solbrinken. Mobilitet og veje, kommer ud og ser stedet med SWM, så vi kan vise dem lokationen og tale om trafikale problemer.  

Havneudvidelsen – SWM har lavet et høringssvar 1163 sendt til Teknik og miljø inden deadline og blevet publiceret på HHS8270.dk. SWM foreslår om vi skal indsende et debatindlæg omkring havneudvidelsen og lægge fokus på logistikken og virksomhedsoptimering, så man udnytter pladsen. Eventuelt kan det flyttes til Grenå, da havnen i Aarhus alligevel ikke er dyb nok i forhold til de store fragtskibe.

2. Repræsentantskabsmødet

Vi skal have fundet en dirigent til repræsentantskabsmødet, HS har fået ansvaret til at finde en. SWM forbereder præsentation indeholdende formandsberetning, referat fra sidste års repræsentantskabsmøde, regnskab, budget og lign. Vejbump fra sidste møde (Mødet har dog ikke været holdt i mobilitet og veje under Teknik og miljø. Referat, budget og regnskab skal skrives under af dirigenten og sendes til Nordea. På valg: MLA, PH, HS og CAG. HS og MLA ønsker genvalg, AV overtager for PH. Der skal yderligere vælges 2 suppleanter.

3. Hvad er fællesrådets holdning til dagligvareforretninger?

Pt er der 5 indenfor 1,2 km radius. Der planlægges høring om en ny på Højbjerg Torv og forslaget til udvikling af Oddervej 82-84 indeholder også en dagligvarebutik, og der er det en forudsætning for projektet. FU’s holdning er, at vi gerne vil støtte små lokale niche butikker, men der behøves ikke flere dagligvareforretninger i området, da bekymringen går på de trafikale problemer det vil give på Oddervej og i krydset ved Højbjerg Torv, samt om de på et tidspunkt udkonkurrere hinanden, så vi ender med tomme bygninger som ikke kan udlejes/sælges.  

4. Evt.

Forberede drøftelse om inddragelse til næste møde.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *