Referat af FU møde 31.01.2023

Deltagere:
Søren Wichmann Matthiessen (SWM)
Metin Lindved Aydin (MLA) (ref.)
Allan Moeslund (AM)
Hans Skou (HS) (afbud)
Ditte Nielsen (DN)
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT)
Annie Villandsen (AV)

Løbende sager:

1.a. Kongelunden (SWM+MLA)
Området skal fredeliggøres, men der er sent i projektet kommet 2000 P-pladser ind i projektet som er nye. Beboerne er meget oprørte over dette.
De trafikale forhold er udfordrede både under anlæg og drift.

1.b. Havneudvidelsen (SWM+MLA)
De politiske drøftelser mellem de politiske partier går i gang 7./2.
Der foreligger flere rapporter, bl.a. fra HBS Economics, som er blevet kritiseret for at være mangelfulde.
Fællesrådet er medunderskriver (såvel FU medlemmerne) på en skrivelse til alle politikerne i byrådet. Skrivelsen vedr. klapningen ved Fløjstrup.

1.c. Rundhøj (AM)
Torvet kommer i udbud i oktober 2023.
Omdrejningspunktet skulle have ryddet torvet, men arealet benyttes nu til materiel og maskiner. Bygningerne er endnu ikke fjernet. Kælderen bliver fyldt op. Der foreligger endnu ikke et projektmateriale.
Der er fortsat problemer med utryghed og vandalisme.
Det er godt at der sker noget efter så mange års stilstand.
”Kommunalt projektmageri” har skabt afstand til de lokale, resulterende i manglende ejerskab. Borgerinddragelsen har fejlet.
Der mangler plads til affaldssortering. Alboa ansøger om hastighedsnedsættelse på del af Rundhøj Allé. FU bakker op.

1.d. Fartdæmpning på Grumstolsvej (SWM)
Møde med mobilitet/MTM afholdes i uge SWM + 1 fra FU.
HS tager sagen.
SWM kontakter projektleder ved MTM.

1.e. Højbjerg Torv (SWM)
Projektet ligger stille.
Bygherren (REMA) mangler angiveligt at aflevere materiale.

1.f. Skovbrugerrådet (SWM)
Kommunen har etableret et skovbrugerråd der favner ”alle” som bruger skoven. Udløber af projekt Marselisborg Vildskov.
HS tager sagen.

1.g. Marselistunnel (SWM)
VVM er ikke igangsat (Vejdirektoratet er bygherre).
Områdets udfordring er, at der potentielt er 3 projekter som skal køre simultant (Aarhus Havn, Marselis Tunnel, Kongelunden, Rewater/renseanlægget). Trafikken der rammes af de tre byggeprojekter vil påvirke trafikken på Oddervej massivt.
FU’s holdning er, at projekterne ikke må køre samtidigt. FU fremsender skrivelse til rådmanden (SWM).

2. Økonomi (NBT)
Gennemgang af budget
Hjemmeside registrant etc. skal overføres fra MLA til NBT af hensyn til fakturering. DN.
Der indkøbes en Ipad til formanden.
Der skaffes abonnementer på Stiften + JP til FU. NBT tager kontakt til Skåde, Højbjerg, Holme for at undersøge priser.

3. Repræsentantskabsmødet 28./3.
DN laver aftale med Diakonhøjskolen. Afholdes fra 19:00-21:00.
DN (ikke villig til genvalg), NBT, SWM, MLA er på valg.
Nye medlemmer skal lokaliseres, MLA laver et opslag på Facebook averterer efter folk til webopgaver, facebooke etc.


4. Fællesrådets legitimitet (udsættes til næste møde)


5. Udgår (indeholdt i pkt. 3. vedr. DN’s udtræden)


6. Evt.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *