• Foto: Claus Hedemann Jensen

  • Foto: Claus Hedemann Jensen

  • Foto: Claus Hedemann Jensen

  • Foto: Claus Hedemann Jensen

  • Foto: Claus Hedemann Jensen

SeniorFÆLLESSKABET/ ny bebyggelse på Oddervej 75-79

Lokalplansag vedr. etablering af ældreboligfællesskab på Oddervej 75-79 er igangsat ved Aarhus Kommune. Fællesrådets forretningsudvalg agter at følge sagen og bidrage i høringsprocessen når lokalplanen foreligger i forslag fra magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Skitseforslaget kan ses her.

Ny hjemmeside i luften

Så er den nye hjemmeside i luften, og den gamle definitivt stedt til hvile! Den nye hjemmeside er endnu i udviklingsfasen og det indebærer at du vil kunne opleve, at der er indhold som endnu ikke er at finde på siden. Vi forventer at være helt oppe at køre inden udgangen af januar måned. Er […]

Referat FU møde 14.01.2022

14.01.2022 Deltagere: Hans Skou (HS)Metin Lindved Aydin (MLA)Søren Wichmann Mathisen (SWM)Carl Aage Grosen (CAG)Ditte Nielsen (DN)Peter Hebroe (PH)Niels Bjerregaard Thomsen (NBT) Dagsorden: Siden sidst og præsentation af Ditte FU medlemmerne præsenterede sig indledningsvist for Ditte.Ditte er 35 år, og har boet 8 år i udlandet og har arbejdet med software til finans- og den juridiske […]